Khóa học Tin học ứng dụng 2011-2012 (dành cho sinh viên chính qui)

Course: Tin học ứng dụng
Teacher: Hà Văn Sang
Time: 45
Credits: 3
-----------
Mục đích:
• Nắm được các khái niệm về HTTT
• Sử dụng thành thạo công cụ trình chiếu
• Giải các bài toán kinh tế bằng bảng tính Excel
• Nắm vững Hệ QT CSDL FOXPRO, giải các
bài toán quản lý tài chính – kinh tế
• Sử dụng thành thạo Internet và TMĐT

Thời lượng:
• 45 tiết (Lí thuyết + Thực hành)
30 tiết (trên lớp) + 15 tiết (tự nghiên cứu)
Tài liệu:
1. Bài giảng tin học ứng dụng - HVTC (New!)
2. Các tài liệu, giáo trình khác về Power Point,
MS EXCEL, FOXPRO, Internet & TMĐT
3. Các slide, sách điện tử liên quan tại
http://www.hasang.info
 -------------------------
NỘI DUNG
• CHƯƠNG I: Hệ thống thông tin Tài chính Doanh Nghiệp
• CHƯƠNG II: Hệ QTCSDL Visual Foxpro
CHƯƠNG III: Internet & TMĐT
ĐÁNH GIÁ
• Các bài thực hành trên máy
• Bài kiểm tra trên máy
• Bài kiểm tra viết trên lớp (30%)
• Thi trắc nghiệm + viết (70%)
---------------
Công cụ sử dụng:
Unikey (chuyển đổi font chữ tcnv3-->Unicode)
Vietspell3( kiểm tra chính tả tiếng việt)
Foxpro 2.6 (ngôn ngữ foxpro)

1 comments:

Tài chính công said...

cảm ơn thầy nhiều :)