Gợi ý làm bài thi môn phát triển hệ thống thông tin

Như đã đưa yêu cầu ở đề cương:
Nội dung thi sẽ có 3 câu:
Câu 1 về lý thuyết: các em chỉ cần trình bầy các ý chính như trong slides
Câu 2 phát triển HTTT: các em cần tập trung vào:
- xác định yêu cầu
- Nếu pttk cấu trúc:
 + Vẽ sơ đồ ngữ cảnh, phân cấp chức năng, DFD mức 0, ER
+ Thiết kế csdl
- Thiết kế một số form đề mô
Câu 3: Tập trung so sánh các phương pháp: thác nước, bản mẫu, JAD, RAD, Agile...
Nội dung: số giai đoạn, thời gian, số người phát triển, các đặc điểm khác....
=

sanghv

0 comments: