Website cung cấp sách tin học + tài chính miễn phí.

Trang web download sách http://libgen.info/index.php Mời các bạn ghé thăm. Ai cần sách tài chính, tin học thì cứ yêu cầu. Nhưng chỉ phục vụ sách tiếng anh nhé.

sanghv

0 comments: